انسان

انسان مانند دریاست ؛

هر چه عمیق تر باشد آرامتر است... انسان بزرگ بر خود سخت می گیرد،

و انسان کوچک بر دیگران... انسان قوی از خودش محافظت میکند ،

و انسان قویتر از دیگران.... وقطعاً این قدرت را فقط میتوان در پناه پروردگار داشت. 

هرکس که به او نزدیک تر است،

آرامتر، متواضع تر و قدرتمندتر است،

و تابش نور او را میتوان هر لحظه حس کرد ..منبع اصلی مطلب : crazy
برچسب ها : انسان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فاز اموزنده